ISO 3834 Kvalitetsstyrning-Svetsutbildning-Visuell svetskontrollKursprogram

Företaget

Företaget

A Kihlander Engineering startades år 2000 med inriktning på utveckling av svetsande verksamheter.  Målsättningen är att erbjuda svetsande företag specialistkompetens inom svetsområdet när det gäller produktion, verksamhetsstyrning och utbildning.


En högst medveten satsning från min sida, har varit att fortlöpande arbeta med både uppdrag i svetsande industriföretag och med utbildning. En satsning som gett styrkan av att ha en tydlig produktionsförankring i utbildningar och omvänt teoretisk och pedagogisk kompetens vid tekniska uppdrag. 

Min förhoppning är att denna strategi skall ge Er ett mervärde, till gagn för Er som kund !