ISO 3834 Kvalitetsstyrning-Svetsutbildning-Visuell svetskontrollKursprogram

Kvalitetsstyrning vid svetsning - ISO 3834


ISO 3834 är en serie standarder som är  av central betydelse för de flesta svetsande verksamheter. Ofta tillkommer andra delar som ISO 9001, miljöledningskrav etc. Här gäller det att skapa ett system för styrning av verksamheten som tar hänsyn till kraven i de olika standarderna.
Att uppfylla standardernas krav är viktigt och är många gånger  en förutsättning för att komma ifråga som leverantör, men det finns en stor potential i att skapa enkla och effektiva arbetsrutiner.Jag kan assistera Er i alla delar av processen fram till certifiering !

Klicka här om ni önskar en presentation av ISO 3834.

Klicka här om ni vill ha mer information om inköp av  svetsarbeten