ISO 3834 Kvalitetsstyrning-Svetsutbildning-Visuell svetskontrollKursprogram

Utbildning

Länkar till svetstekniska nyttigheter

Material

Översättningstabell - BE Group        

 Materialbeteckningar - Alumeco

Materialöversättningar Stål- Ramo AB

Materialgrupper, procedurkvalificering - Inspecta

Svetsning

FSW, Friction Stir Welding

Friktionssvetsning av axlar

Sprängsvetsning

Termitsvetsning av räls


Pulverbågsvetsning

TIG Welding vs TIG Bracing           TIG - "Walking the cup"          Basic, TIG-svetsning av aluminium         Slipning av TIG-elektrod - inverkan på svetsresultat

Lite användbara svetstekniska beräkningar       Basic. Spänningar och deformationer        Svetsa rätt, säkert & lönsamt       ESAB tillsatsmaterial

Elga tillsatsmaterial       AGA, Mison gaser      Air Liquide, Arcal gaser  TIP-TIG


Konstruktion

Lågcykliskt utmattningsprov av T-förband       Olika tekniker för att förbättra utmattningsprestanda hos svetsförband     Svetssymboler på ritning, ISO 2553

Svetsbeteckningar på ritning, SIS)        ISO 5817 - En översikt         Certifierade företag, ISO 3834, EN 1090, EN 15085