ISO 3834 Kvalitetsstyrning-Svetsutbildning-Visuell svetskontrollKursprogram

Bokningsvillkor

Anmälan / Betalningsvillkor

Anmälan gör direkt på hemsidan i anmälningsformuläret. Anmälan skall ske senast 20 dagar innan kursstart. Bekräftelse och faktura skickas ut 14 dagar för kursstart. Kursavgiften är exkl moms. Betalningsvillkor 30 dagar netto.

Förhinder / Avbokning

Har du inte möjlighet att utnyttja din kursplats, kan den överlåtas till annan person i företaget.

Ändring görs av den person som anmält och fått bokningsbekräftelse. Sker avbokning mindre än 14 dagar före kursstart, debiteras 50% av kursavgiften. A Kihlander Engineering förbehåller sig rätten att ställa in en kurs om deltagarantalet är för lågt, senast en vecka före kursstart. Insjuknar läraren och lämplig ersättare ej kan sättas in, så har A Kihlander Engineering rätten att ställa in en kurs. A Kihlander Engineering ansvarar inte för hos beställaren uppkomna kostnader.

Force Majeure

A Kihlander Engineering är ej ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet.