ISO 3834 Kvalitetsstyrning-Svetsutbildning-Visuell svetskontrollKursprogram

Svetsutbildning för konstruktörer

Bästa möjliga förutsättningar för svetsning med hänsyn till funktion och belastning, entydiga svetsbeteckningar, ändamålsenliga kvalitetsnivåer, lämplig omfattning av kontroll och provning. För konstruktören är detta viktiga delar att beakta och som har en avgörande inverkan på såväl tillverkningskostnad som förutsättningar att uppnå "rätt kvalitet" !

Nedan ges ett exempel på block som kan ingå: Djup och omfattning anpassas till Ert behov !

Block 1
Svetsmetoder - en översikt (Focus på princip, applikationer, möjligheter och begränsningar)
- MMA (manuell metall bågsvetsning)
- MAG-svetsning (homogentråd)
- MAG-svetsning (rörtråd)
- TIG-svetsning
- Pulverbågsvetsning

- "Nya svetsmetoder" FSW, laser, laserhybrid etc.


1.0-
5  tim

Block 2
Översikt - metoder för oförstörande provning
- VT; Visuell kontroll
- MT; Magnetpulverprovning
- PT; Penetrantprovning
- RT; Radiografisk provning
- UT; Ultraljudprovning

1,0-
2 tim

Block 3
Kvalitetsstyrning vid svetsning
- ISO 3834, kravnivåer och tillämpning
- Vilka krav ställer ISO 3834-2 (orienterande)

Anpassning kan ske mot produktstandarder som EN 1090 eller EN 15085


1,0-
3 tim

Block 4
Konstruera för svetsning
- Utformning med hänsyn till svetsning
- Materialval, svetsbarhet, materialrelaterade svetsdiskontinuiteter
- Fogutformning
- Svetsspänningar och deformationer

- Konstruera för mekaniserad- / robotiserad svetsning (detaljkonstruktion)


1,0-
3 tim

Block 5
Konstruera för utmattningslaster
- Utmattningsförloppet
- Anvisningsverkan (svetsrelaterade, konstruktiva)
- Hur påverkas livslängden av svetsutförandet (Svetsens profil, defekter, start/stopp etc)
- Metoder att förbättra utmattningsprestanda (TIG-behandling, slipning, kulblästring)
- Studie av detaljer som brustit pga. utmattning
- Praktiska övningar i utformning för utmattningslast

1.0-
3  tim

Block 6
Svetsbeteckningar på ritning
- Genomgång av den nyreviderade standarden SS-ISO 2553
- Praktiska tillämpningsövningar
- Gemensam presentation / genomgång

2,0-
4 tim

Block 7
Kvalitets - och acceptanskrav vid svetsproduktion
- Kvalitets - och acceptanskrav (En översikt)
- Vilka krav ställer SS-ISO 5817
- Praktiska tillämpningsövningar
- Gemensam presentation / genomgång
Utbildningar av denna typ har genomförts för konstruktörer vid ett flertal företag, såsom ABB (Automation, Power Technologies,  Transformers,  Motors, HVDC) SAAB Kockums, Atlas Copco, IKG Bergslagen, Knightec,  Husqvarna, Camatech, Försvarsmakten, DEVA. HIAK, GIA, Siemens, Bombardier mfl.                                  Exempel upplägg för DEVA

1,0-
2,5 tim