ISO 3834 Kvalitetsstyrning-Svetsutbildning-Visuell svetskontrollKursprogram

ISO 3834

- Kvalitetsstyrning vid svetsning

Standarden SS-EN ISO 3834 är idag ett vedertaget begrepp, när det gäller kvalitetsstyrning vid svetsning. För ett svetsande företag är standarden ett utmärkt verktyg för att skapa bra förutsättningar att uppnå "rätt kvalitet" och därmed skapa förtroende hos kunder och andra intressenter. Standarden är även ett viktig hjälpmedel för inköparen vid upphandling av svetsning och svetsade produkter. Detta är synnerligen viktigt idag, då mycket svetsarbeten upphandlas hos leverantörer långt ifrån den egna verksamheten.

Upplägget av denna utbildning, kan anpassas helt efter era behov och till den målgrupp som är aktuell. Utbildningen kan läggas upp allt ifrån en översiktlig information på ett par timmar till en mer omfattande utbildning på ett par dagar, där SIS handbok 540 då används som kurslitteratur.

Ni  avgör själva  hur mycket underliggande standarder för exv. svetsarprövning, svetsansvar procedurkvalificering etc. skall penetreras. Det kan även ingå delar som behandlar upplägg av system och rutinbeskrivningar, implementering samt  certifieringsprocessen.

Klicka här för en översiktlig presentation av ISO 3834!