ISO 3834 Kvalitetsstyrning-Svetsutbildning-Visuell svetskontrollKursprogram

Uppdrag  

Uppdrag / tjänster

De erfarenheter jag vunnit genom åren från olika typer av svetsande verksamheter och uppdrag, har gett mig många infallsvinklar när det kommer till metodval, svetsproblem, produktionsupplägg, organisation och verksamhetsstyrning. Min förhoppning är att detta skall komma Er verksamhet till godo ! 


Arbetsinsatsen från min sida är vanligen mkt. begränsad, men vinsten för Er kan vara betydande!


 

 

Nedan följer några exempel på uppdrag /tjänster:

 • Granskning av tillverkningsunderlag avseende förutsättningar och specificering av svetsning (svetsbeteckningar, kvalitetskrav).
 • Kompetensstöd vi utvärdering av svetsande underleverantörer
 • Kontroll- och inspektionsuppdrag
 • Verksamhetsbeskrivningar, rutinbeskrivningar etc. på svenska och engelska anpassade mot ISO 3834, EN 1090, EN 15085, ASME
 • GAP-analyser (Fastställande av "nuläge) i svetsande verksamheter för att skapa en plattform vidare arbete
 • Projektledning
 • Svetstekniskt kompetensstöd till svetsande företag, beställare av svetsarbeten samt och företag som arbetar med konstruktion
 • Uppdrag som svetsansvarig, tekniskt support till svetsansvarig
 • Assistans vid  utvärdering av omfattning och upplägg avseende  svetsarprövningar och procedurkvalificeringar
 • Processutvärdering, -optimering,
 • "Hands on", hjälp att komma igång med svetsarprövning i egen regi.
 • Skräddarsydda "workshops", utbildningar 
 • Assistans vid tolkning av kravspecifikationer